پرورش جوجه شتر مرغ و فروش جوجه شتر مرغ

شتر مرغ ماده معمولاً بین ساعت 4 تا 7 بعدازظهر تخمگذاری می کند. بلافاصله بعد از تخم گذاری بایستی تخم ها توسط کارگر جمع آوری شده و به محل جوجه کشی منتقل شوند.

دوران جوجه کشی 42 روز می باشد. درجه حرازرت دستگاه جوجه کشی 3/36 درجه سانتی گراد و رطوبت در حدود 20 تا 25 درصد است. وزن تخم به طور متوسط در حدود 5/1 کیلوگرم بوده و در پایان دوران جوجه کشی بایستی در حدود 13 تا 15 درصد از وزن تخم کاهش پیدا کند. در غیراینصورت ممکن است مشکلاتی در جوجه در آوری ایجاد گردد. معمولاً تخم ها به مدت یک هفته جمع آوری و در درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداری شده و سپس تخم های بی نطفه از دستگاه خارج می گردند. درروز سی و هشتم تخم ها به هچر منتقل شده و تا زمان خروج از تخم در دستگاه باقی می مانند. بهتر است جهت خشک شدن و فعالیت نسبی پرنده، به او اجازه داد تا به مدت 6 تا 12 ساعت دردستگاه هچر باقی بماند و سپس خارج گردد. بهداشت دستگاه و سالن جوجه کشی بسیار مهم بوده و بایستی حتی الامکان از ورود افراد متفرقه به محیط جوجه کشی خودداری شود. جوجه ها به هنگام تولد وزنی در حدود700 تا 1000 گرم دارند. بند ناف توسط آیودین ضدعفونی می گردد. کف بینی های هچری نیز باید اصطکاک کافی داشته باشند تا از بازشدن پاها درجوجه جلوگیری به عمل آید. چنانچه جوجه نتواند از تخم خارج شود بایستی به جوجه کمک شود. این امر نیاز به کسب تجربه کافی داشته و هر گونه مداخله عجولانه سبب نتایج منفی درهچ خواهدشد.

پرورش جوجه:

پس از خروج از تخم جوجه ها بایستی درحرارت 30 تا 32 درجه سانتی گراد قرار گیرند. بهتر است این حرارت در زیر منبع حرارتی (لامپ هیتر، مادر مصنوعی) برای جوجه مهیا شده و اجازه انتخاب را برای جوجه فراهم آورد. در صورتی که شرایط جوی اجازه دهد می تواند جوجه را 24 ساعت بعداز درآمدن از تخم در فضای آزاد قرارداد. مراقبت از جوجه در سنین اولیه بایستی با دقت انجام شود. بهداشت سالن کاملاً رعایت شده و شب ها شرایط مناسب از نظر دما و تهویه برای جوجه ها فراهم شود. عفونت کیسه زرده از متداول ترین علل مرگ و میر جوجه ها تا سن حدود 14 روزه گی است. این عفونت می تواند از طریق تخم، دستگاه جوجه کشی، بندناف و نیز غذا و خوردن مدفوع(از طریق روده) به کیسه زرده منتقل شود. عدم جذب به موقع کیسه زرده باعث عفونت و مرگ جوجه خواهد شد وفروش جوجه شترمرغ را دچار مشکل خواهد کرد. هرگونه استرس نیز می تواند شرایط را برای باقی مانده کیسه زرده در بدن جوجه و عفونت آن فراهم نماید. از دیگر علل مرگ و میر در جوجه ها را می تواند عفونت های باکتریایی، اسهال و مشکلات فیزیکی پانام برد. غذا 24 ساعت بعداز هچ بایستی در اختیار جوجه قرار گیرد. غذا بایستی دارای انرژی و پروتئین بالا و از نظر املاح معدنی وویتامین ها بالانس باشد. چند روزی طول می کشد تا جوجه خوردن آب و غذا را بیاموزد واین مدت زمان کافی را برای جذب کیسه زرده فراهم می نماید. قرار دادن یک جوجه بزرگ تر در میان جوجه های تازه به دنیا آمده عمل آموختن خوردن و آشامیدن را به جوجه ها آسان می سازد. جوجه های مریض و غیرفعال را بایستی سریعاً از سایر پرندگان جدا نموده و در فضای دیگر تحت درمان قرار داد.

انباشتگی اجسام خارجی از قبیل سنگ، چوب و ساقه در پیش معده و سنگدان از دیگر عوامل مرگ و میر جوجه ها تا سن چهارماهگی می باشد. هرگونه استرس از قبیل بالانس نبودن جیره (از نظر موادغذایی ، مواد معدنی وویتامینه و غیره) نیز بیماری و عدم آرامش و سلامت پرنده می تواند به این مسأله منجر گردد. بنابراین حتی الامکان سعی شود محیط پرورش جوجه ها عاری از هرگونه اجسام خارجی باشد. واکسیناسیون جوجه ها علیه بیماری نیوکاسل در کشورمان الزامی است. تلفات ناشی از این بیماری توسط بعضی از مزارع در ایران گزارش شده است. جوجه ها به بیماری آنتروتوکسمی نیز حساس هستند. واکسیناسیون جوجه علیه این بیماری توصیه می گردد. این بیماری غیرواگیر بوده و عامل اصلی آن استرس است. (تغییرات جیره حمل و نقل، ترس، تراکم جوجه هاو….) جوجه ها به سرعت رشد کرده و درسن یک ماهگی در حدود 3 تا 6 کیلوگرم وزن دارند. با افزایش سن جوجه ها بایستی فضای بیشتری در اختیار آنان قرار داد. گردشگاه جوجه ها بایستی دارای سایبان بوده و خاک بهترین انتخاب به عنوان بستر می باشد. بستر فضای مسقف بهتر است از جنس بتن باشد تا به راحتی بتوان آن را شست وشو داد و ضدعفونی کرد. در بعضی از مزارع از سیستم حرارت زیرزمینی به عنوان منبع حرارت استفاده می نمایند.

این مسأله باعث گرمی بستر و آرامش پرنده و نیز کاهش تلفات ناشی از عفونت کیسه زرده خواهد شد. در سن سه ماهگی جوجه ها وزنی بین 20 تا 30 کیلوگرم خواهند داشت. بعداز سن 3 ماهگی جوجه ها نسبتاً مقاوم بوده و تلفات کاهش می یابد و فروش جوجه شترمرغ  در این وضعیت بهبود می یابد. بعداز سن 3 ماهگی بیشتر تلفات ناشی از مسائل فیزیکی است. از سن سه ماهگی تا پایان یکسالگی (زمان کشتار) جوجه ها در فضاهای محصور نگهداری می شوند. معمولاً به ازاء هر پرنده، حداقل 50 متر مربع فضای گردشگاه در اختیار قرار می گیرد. فضای سایبان برای هرپرنده نیز 5 متر مربع است. بنابراین بعداز سن سه ماهگی پرندگان نیاز به سالن های بسته نخواهند داشت. بعداز سن سه ماهگی پرندگان به سرما و گرما بسیار مقاوم هستند. پرندگانی که به عنوان مولد انتخاب می شوند بعداز سن یکسالگی از جیره های نگهداری استفاده می نمایند.

مواردی که در مورد فروش جوجه شترمرغ موثر می باشد

تغذیه صحیح مولدین

ترکیب درست مولدین ( نر و ماده ) که این نسبت در شترمرغ 1 به 2 یا 2 به 3 می باشد.یعنی به ازای هر 2 شترمرغ ماده یک شترمرغ نر باید باشد یا به ازای 3 شترمرغ ماده ، 2 شترمرغ نر باید باشد تا میزان نطفه داری در تخم بالا برود.

نکته دیگر در امر تولید  و فروش جوجه شترمرغ این است که :

از تخم هایی برای تولید جوجه استفاده شود که کیفیت بالایی داشته باشد یا به عبارتی تخم ها تمیز باشد و سطح پوسته آنها نیز براق باشد.

از تخم هایی که پوسته گچی یا شکل غیرطبیعی دارد برای جوجه کشی استفاده نشود.

از تخم های خیلی کوچک برای جوجه کشی استفاده نکنید.(تخم های کمتر از 1300 گرم را برای جوجه کشی استفاده نکنید.)

تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید خیلی تازه و یا خیلی کهنه نباشد.

تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید حداقل 5 روز از تخمگذاری گذشته باشد بعد وارد دستگاه جوجه کشی کنید و تخم هایی که بیش از دو هفته از تخمگذاری گذشته است برای جوجه کشی مناسب نیستند.

تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید باید بلافاصله بعد از تخمگذاری ضدعفونی اولیه تخم صورت گیرد و همچنین تا زمانیکه تخم می خواهد وارد دستگاه شود روزانه 4 الی 6 بار تخم 90 تا 120 درجه چرخانده شود و در اتقا نسبتا خنک حدود 14 تا 16 درجه سانتی گراد قرار گیرد.

دستگاه جوجه کشی شترمرغ

دستگاه جوجه کشی دستگاهی است که تخم را در محیطی گرم و مرطوب نگهداری می کند و اجازه ورود هوای تازه و خروج هوای کهنه را می دهد که این ورود و خروج هوا باعث تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن میشود و همچنین دستگاه جوجه کشی قادر به چرخاندن تخم ها هم خواهد بود.دستگاه جوجه کشی شترمرغ نسبت به دستگاه جوجه کشی مرغ باید از نظر هوادهی و کنترل رطوبت و اکسیژن حساسیت بیشتری برخوردار باشد.

دستگاه جوجه کشی برای فروش جوجه شترمرغ  شامل دو بخش ستر و هچر می باشد که ستر دستگاه اصلی است که تخم حدود 35 تا 39 روز در دستگاه ستر می باشد و 3 الی 7 روز آخر تخم ها منتقل به هچری می شود تا تخم ها تبدیل به جوجه گردد.گاهی این دو دستگاه در یک دستگاه خلاصه می گردد که میزان آلودگی داخل دستگاه بالا خواهد رفت.وقتی تخم ها در دستگاه ستر بخواهد هچ شود ، دستگاه ستر باید کاملا تمیز و عاری از میکروب باشد در صورتیکه وقتی تخم ها بخواهد هچ شود ، آلودگی های پوسته و تخم های هچ شده ، محیط ستر ر آلوده خواهد کرد و آلودگی های میکروبی به تخم های هچ نشده ، منتقل خواهد شد و این آلودگی ها باعث خواهد شد که تخم ها یا هچ نشوند و تبدیل به جوجه نشود و اگر هم تبدیل به جوجه شوند ، جوجه آلوده و متولد شوند که این جوجه های تولید شده ، ماندگاری زیادی نخواهند داشت.

حرارت از عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ و فروش جوجه شترمرغ

از عواملی که باید در دستگاه جوجه کشی شترمرغ با هدف فروش جوجه شترمرغ رعایت کرد ، میزان درجه حرارت دستگاه جوجه کشی خواهد بود چرا که درجه حرارت میزان رشد جنین داخل تخم را کنترل می کند و این میزان درجه حرارت مورد نیاز برای جوجه کشی شترمرغ 36 تا 36.5 درجه سانتیگراد می باشد.چنانچه این میزان درجه از یک درجه سانتیگراد کمتر یا بیشتر شود باعث خواهد شد که طول زمان جوجه کشی کمتر و یا بیشتر شود ولی چنانچه بیشتر از یک درجه تغییرات در طول زمان جوجه کشی در دستگاه رخ دهد ، تخم ها تبدیل به جوجه نخواهد شد.اگر میزان حرارت دستگاه از 36.5 به 35.5 الی 36 تنزل کند ، طول زمان جوجه کشی از 42 روز ممکن است تا 47 روز هم طول بکشد و چنانچه میزان درجه حرارت از 36.5 به 37 الی 37.5 در طول زمان جوجه کشی افزایش یابد ، ممکن است مدت زمان جوجه کشی کاهش یابد.ممکن است مدت زمان جوجه کشی از 42 روز به 40 روز کاهش یابد و چنانچه بیش از 2 درجه سانتیگراد تغییرات حرارتی داشته باشیم به جنین آسیب خواهد رسید و اگر هم جوجه از تخم خارج شود کیفیت مطلوبی نخواهد داشت.

  1. رطوبت در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

از دیگر فاکتورهای دستگاه جوجه کشی میزان رطوبت داخل دستگاه می باشد.رطوبت داخل دستگاه جوجه کشی شترمرغ نسبت به دستگاه جوجه کشی مرغ کاملا متفاوت می باشد.رطوبت داخل دستگاه جوجه کشی شترمرغ حدود 15 الی 18 درصد می باشد که در داخل دستگاه جوجه کشی مرغ این میزان حدودا سه برابر بیشتر می باشد.وقتی تخم در داخل دستگاه و در حرارت 35.5 درجه سانتیگراد قرار می گیرد ، تبخیر آب از تخم در طی جوجه کشی توسط روزنه های روی پوست صورت می گیرد و تخم ها مرتبا در طوبل دوره جوجه کشی کاهش وزن دارند که این کاهش وزن ناشی از تبخیر اب داخل تخم است و این تبخیر آب هم باعث افزایش رطوبت داخل دستگاه خواهد شد.چنانچه رطوبت داخل دستگاه پایین باشد کاهش وزن بیش از حد خواهیم داشت و چنانچه رطوبت داخل دستگاه بالا باشد تبخیر از سطح تخم ها به خوبی صورت نخواهد گرفت و کاهش وزن به میزان مطلوب نخواهد بود. و همه این عوامل بر روی فروش جوجه شترمرغ تاثیر خواهد گذشت.

جوجه های با کیفیت از تخم هایی خارج خواهئد شد که تخم ها بین 10 تا 20 درصد کاهش وزن داشته باشند.اگر کاهش وزن زیادتر باشد جوجه ها کوچک و دهیدراته خواهند بود و اگر کاهش وزن تخم ها کمتر از 10 درصد باشد نشانه آن است که تخم به میزان زیاد آب از دست نداده و جوجه های متولد شده خیس و پف کرده خواهند بود.

پرورش شترمرغ

3.تهویه در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

از دیگر فاکتورهای دستگاه جوجه کشی تهویه داخل دستگاه جوجه کشی شترمرغ می باشد که یکی از نقاط کور دستگاه جوجه کشی می باشد که باعث تلفات زیادی در تخم ها می شوند.با توجه به بزرگی تخم شترمرغ و نیاز به اکسیژن فراوان و آزادسازی دی اکسید کردن از تخ م، باید مرتب تبادل تهویه صورت گیرد و این میزان اکسیژن مورد نیاز برای تخم و دفع دی اکسید کردبن در نیمه اول جوجه کشی یعنی تا حدود 28 روزگی نسبتا کم می باشد ولی بعد از 28 روزگی میزان اکسیژن مورد نیاز جوجه حدود 5 برابر خواهد شد و همچنین میزان دفع دی اکسید کربن هم به همین نسبت افزایش می یابد.بنابراین اگر در دستگاهی مشاهده گردید که تلفات و خفگی جوجه ها در داخل تخم بعد از روز 28 صورت میگیرد ، شک کنید که تهویه مناسب صورت نمی گیرد و اکسیژن به اندازه کافی به تخم ها نمی رسد.

نگهداری شترمرغ

4.چرخش در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

چرخاندن تخم ها یکی از عوامل مهم برای رشد جنین است و باید به طور منظم و یکنواخت صورت پذیرد.چرخش نامنظم تخم ها سبب تولید جوجه های ناقص می شود.دلیل چرخاندن تخم ها این است که : 1.از چسبیدن جنین در حال رشد به پرده نازک داخلی جلوگیری شود.2.درجه حرارت قسمت های مختلف تخم یکسان شود. 3.مواد غذایی داخل تخم یکنواخت شود و فضولات ایجاد شده از اطراف جنین دور شود.تا هنگام انتقال تخم ها به دستگاه هچر ، چرخاندن تخم ها حداقل روزی 5 بار ضروری است.در دستگاه های مدرن چرخاندن در هر ساعت انجام میشود.عمل چرخاندن تخم می تواند در اواخر دوره رشد جنین یعنی حدود چهلمین روز متوقف گردد.

کندل کردن ( نوربینی ) در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

با انجام نوربینی تخم های بی نطفه و تخم های حاوی جنین مرده مشخص میشوند در روش کندل کردن تخم های شترمرغ بدلیل بزرگی آن از دستگاه خارج نمیشود و با تاباندن نور روی تخم ، تخم های آلوده و تخم های بدون نطفه مشخص میشوند و از دستگاه ستر خارج می گردند.وقتی نور قوی بر روی تخم تابیده میشود سایه ای که توسط پرده های جنینی ایجاد می گردد به مرور بزرگتر میشود و رشد جنین را نشان می دهد.