مواردی که در مورد فروش جوجه شترمرغ موثر می باشد

تغذیه صحیح مولدین

ترکیب درست مولدین ( نر و ماده ) که این نسبت در شترمرغ 1 به 2 یا 2 به 3 می باشد.یعنی به ازای هر 2 شترمرغ ماده یک شترمرغ نر باید باشد یا به ازای 3 شترمرغ ماده ، 2 شترمرغ نر باید باشد تا میزان نطفه داری در تخم بالا برود.

نکته دیگر در امر تولید  و فروش جوجه شترمرغ این است که :

از تخم هایی برای تولید جوجه استفاده شود که کیفیت بالایی داشته باشد یا به عبارتی تخم ها تمیز باشد و سطح پوسته آنها نیز براق باشد.

از تخم هایی که پوسته گچی یا شکل غیرطبیعی دارد برای جوجه کشی استفاده نشود.

از تخم های خیلی کوچک برای جوجه کشی استفاده نکنید.(تخم های کمتر از 1300 گرم را برای جوجه کشی استفاده نکنید.)

تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید خیلی تازه و یا خیلی کهنه نباشد.

تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید حداقل 5 روز از تخمگذاری گذشته باشد بعد وارد دستگاه جوجه کشی کنید و تخم هایی که بیش از دو هفته از تخمگذاری گذشته است برای جوجه کشی مناسب نیستند.

تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید باید بلافاصله بعد از تخمگذاری ضدعفونی اولیه تخم صورت گیرد و همچنین تا زمانیکه تخم می خواهد وارد دستگاه شود روزانه 4 الی 6 بار تخم 90 تا 120 درجه چرخانده شود و در اتقا نسبتا خنک حدود 14 تا 16 درجه سانتی گراد قرار گیرد.

دستگاه جوجه کشی شترمرغ

دستگاه جوجه کشی دستگاهی است که تخم را در محیطی گرم و مرطوب نگهداری می کند و اجازه ورود هوای تازه و خروج هوای کهنه را می دهد که این ورود و خروج هوا باعث تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن میشود و همچنین دستگاه جوجه کشی قادر به چرخاندن تخم ها هم خواهد بود.دستگاه جوجه کشی شترمرغ نسبت به دستگاه جوجه کشی مرغ باید از نظر هوادهی و کنترل رطوبت و اکسیژن حساسیت بیشتری برخوردار باشد.

دستگاه جوجه کشی برای فروش جوجه شترمرغ  شامل دو بخش ستر و هچر می باشد که ستر دستگاه اصلی است که تخم حدود 35 تا 39 روز در دستگاه ستر می باشد و 3 الی 7 روز آخر تخم ها منتقل به هچری می شود تا تخم ها تبدیل به جوجه گردد.گاهی این دو دستگاه در یک دستگاه خلاصه می گردد که میزان آلودگی داخل دستگاه بالا خواهد رفت.وقتی تخم ها در دستگاه ستر بخواهد هچ شود ، دستگاه ستر باید کاملا تمیز و عاری از میکروب باشد در صورتیکه وقتی تخم ها بخواهد هچ شود ، آلودگی های پوسته و تخم های هچ شده ، محیط ستر ر آلوده خواهد کرد و آلودگی های میکروبی به تخم های هچ نشده ، منتقل خواهد شد و این آلودگی ها باعث خواهد شد که تخم ها یا هچ نشوند و تبدیل به جوجه نشود و اگر هم تبدیل به جوجه شوند ، جوجه آلوده و متولد شوند که این جوجه های تولید شده ، ماندگاری زیادی نخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *